En Grålle från utställningen Tidernas Skåne på Regionmuseet Kristianstad symboliserar jordbrukets industrialisering.

Jordbrukets industrialisering

Jordbrukets industrialisering

I Skåne kan jordbrukets omvandling till en industriell näring belysas på ett tydligt sätt. Jordbruket har påverkat landskap och samhälle samt gett upphov till en stark livsmedelsindustri med förgreningar i nästan hela landskapet. Genom studier av jordbruket kan vi visa sambandet med industrier för jordbruksmaskiner, silos, dräneringar, konstgödsel, bekämpningsmedel, växtförädling, fröer mm.

Läs fördjupningsstudien från Regionmuseet Kristianstad här (PDF-fil, öppnas i separat fönster)