Inlägg

Framsidan på Malmö kulturmiljöers rapport från 2008

Scan i Kävlinge

Scan i Kävlinge

Från 1910-talet fram till 2008 låg Scans slakteri invid järnvägen i Kävlinge. Efter avvecklingen har området börjat förvandlas till en ny stadsdel.

Malmö Kulturmiljö gjorde 2008 en kulturhistorisk utredning om slakteriområdet.

Läs Malmö Kulturmiljös rapport från 2008 (PDF-fil, öppnas i egen flik)