Kulturens logotyp

Kulturen, kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.

Kulturen ägs av Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, som är en ideell förening med verksamhetsbidrag från Region Skåne och Lunds kommun och har cirka 3 500 medlemmar som stödjer verksamheten.

På Kulturen finns stora samlingar av kulturhistoriska föremål från södra Sverige och  jämförande föremål från hela världen och en av norra Europas största medeltidsarkeologiska samlingar. Kulturen har verksamheter på flera filialer i Skåne, däribland Kulturens museum och friluftsmuseum i Lund (Kulturen i Lund), Tegnérmuseet och Livets museum i Lund, Medicinhistoriska museet i Helsingborg och friluftsmuseet Kulturens Östarp i Sjöbo kommun.

Kulturens vision är att bli det mest livfulla och engagerande museet – ett föredöme när det gäller delaktighet. Kulturens bedriver utställningsverksamhet, dokumentation, insamling, vård, magasinering, vetenskaplig bearbetning, programverksamhet och pedagogisk verksamhet inom hela det kulturhistoriska fältet. Kulturen utför även uppdrag inom arkeologi och bebyggelseantikvarisk verksamhet i framför allt södra Sverige. Kulturen ska vara en resurs och ett kunskapscentrum för hela regionen genom att vara rörligt, tillgängligt och serviceinriktat.

Kulturen är engagerat i Skånes moderna kulturarv som en del av den ordinarie verksamheten med dokumentation och insamling. Vi deltar gärna i samarbetsprojekt inom fältet det moderna samhället. Under våren 2016 inleder vi ett samarbete med Malmö folkhögskola och etnologiska institutionen Lunds universitet kring köket som kulturhistorisk miljö.

Kontaktperson för Kulturen inom i Skånes moderna kulturarv: Charlotte.akerman@kulturen.com  avdelningschef Samlingar

Kulturens hemsida: www.kulturen.com (Öppnas i ny flik)