Inlägg

Skrombergaverken

Skrombergaverken

Skromberga är i första hand känt för sin klinker men i ett 122-årigt perspektiv ryms betydligt fler produkter än så. Gemensamt för all produktion är medvetenheten om råvarans egenskaper. Det mest kända referensobjektet för Skrombergaverkens produkter är utan tvekan Jörn Utzons Sydney Operahouse. Andra objekt är stationer i Londons tunnelbana liksom i Stockholms tunnelbana, elefanthuset på Skansen samt Slagthuset i Malmö. Kundkretsen var internationell.