Framsidan på projektrapporten.

Att fånga habitus – kulturmiljö, boendemiljö och identitet

Att fånga habitus – kulturmiljö, boendemiljö och identitet

Regionmuseet Kristianstad arbetar sedan våren 2005 efter en strategisk plan för att främja mångfald och integration. Ett av museets mål är att dokumentera många olika gruppers liv, vardag och villkor, så att dagens mångkulturella och mångetniska Skåne avspeglas i samlingar och arkiv.

Våren 2006 tilldelades Regionmuseet Kristianstad medel från Kulturrådet för att genomföra projektet ”Att fånga habitus – kulturmiljö, boendemiljö, och identitet – ett metodutvecklingsprojekt för att dokumentera skånska hem.”

Läs projektrapporten här. (PDF-fil, öppnas i separat flik).