Inlägg

Malmö Strumpfabrik

Malmö Strumpfabrik

Malmö Strumpfabrik var under 1900-talet en av de stora industrierna i Malmö och en arbetsplats med ett stort antal kvinnor. Fabriken startade tillverkning av strumpor 1926 och lades ned 1992.Inför en ny basutställning på Malmö Museer gjordes 2004 en etnologisk dokumentation av fabriken genom arkivstudier, genomgång av foton och intervjuer med kvinnor som arbetat vid fabriken. Materialet förvaras i Malmö Museers arkiv.

Läs Malmö museers dokumentation. (PDF-fil, öppnas i ny flik)