Inlägg

Bilfirma N. H. Nilsson

Bilfirma N. H. Nilsson i Hammenhög

Bilfirma N. H. Nilsson representerar en hel anläggning men också en viktig epok – bilismens barndom och glansperiod. Verksamheten avknoppades från en cykeltillverkning av märket Trygg år 1928. Entreprenören Nils Herman Nilsson hade då fått kontrakt med General Motors och kunde tack vare det uppföra en bilhall med boningsdel vägg i vägg samt en friliggande verkstad som också inrymde monteringshall. Generationsskiftet gjordes år 1941 och trots att GM inte kunde leverera bilar under pågående krig lyckades sonen Folke Nilsson och hans hustru Elsa, tack vare handel med begagnade bilar, hålla företaget igång. Karaktäristiskt för bilfirman är att den behöll sina ursprungliga lokaler och att de, med undantag av den modernisering som gjordes efter krigsslutet, bevarades i originalskick. Bilfirma N. H. Nilsson drevs fram till 1988, då Folke Nilsson avled 72 år gammal.