Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne

Regionmuseet Kristianstad/ Landsantikvarien i Skåne

Regionmuseet Kristianstad/ Landsantikvarien i Skåne drivs i stiftelseform med Region Skåne, Kristianstads kommun och Skånes hembygdsförbund som huvudmän. Museet är en kunskapsorganisation med drygt 60 anställda. Regionmuseet har i huvudsak tre verksamhetsområden; visa och producera utställningar, med tillhörande publik verksamhet, vårda och utveckla stiftelsens samlingar samt bedriva kulturmiljövård.

Kulturmiljövården finansieras både genom anslagsmedel och på konsultbasis, uppdragsverksamhet. Det anslagsbaserade kulturmiljövårdarbetet går kort sagt ut på att stödja allmänheten, föreningar, samfund och myndigheter i frågor som rör byggnadsvård, kulturgeografi och arkeologi. Inom organisationen finns också Kristianstads Konsthall som lockar många besökare med sin samtidskonst och ett populärt café med lunchservering.

Regionmuseet Kristianstad visar cirka 12 utställningar och har ungefär 250-300 programpunkter och filmvisningar om året. Utöver Kristianstads konsthall omfattar utställningsverksamheten tre filialmuseer med teman; film, järnväg och medeltid. Regionmuseet driver också utemuseum i regionen och anordnar pedagogisk verksamhet för skolklasser inom konst, kulturhistoria och kulturmiljövård.

Museet bedriver regelbundet ett antal större projekt i syfte att bidra till samhällsutvecklingen genom att ge nya perspektiv, kunskaper eller erbjuda ett forum för diskussion. Tidigare projekt har handlat om ungdomskulturer, miljöfrågor och integration för att nämna några.

Kontaktperson för Regionmuseet Kristianstad vad gäller Skånes moderna kulturarv är Dragan Nikolic etnolog och verksamhetsledare dragan.nikolic@regionmuseet.se

Regionmuseet Kristianstads hemsida: www.regionmuseet.se (Öppnas i ny flik)