Inlägg av

Skånes moderna kyrkor

Skånes moderna kyrkor Projektet omfattar de kyrkobyggnader inom Lunds stift som är uppförda efter 1939 och var i Svenska Kyrkans ägo år 2000. Perioden är den tredje största kyrkobyggnadsperioden i Sveriges historia. I Sverige finns det ca 700 kyrkor som kan kategoriseras som moderna kyrkor. Enligt bebyggelseregistret finns 46 kyrkliga kulturminnen i Lunds stift som […]

Soppkök Malmö

Soppkök Malmö Våren 2016 bestämde sig en grupp om fem kursdeltagare från Malmö folkhögskola för att betrakta köket, och i synnerhet soppköket, som en del av vårt moderna kulturarv. Vid tre olika tillfällen – den sista söndagen i januari, februari och mars – har kursdeltagarna begett sig till Brändan i Folkets park i Malmö där Soppkök Malmö har sin bespisning och mötesplats. […]

Norra Grängesbergsgatan

Norra Grängesbergsgatan Som en del av projektet Skånes moderna kulturarv har en grupp deltagare på Malmö folkhögskolas Aktörprofil gjort en samtidsdokumentation av området kring Norra Grängesbergsgatan, NGBG. Det resulterade i en utställning och folder om området. Utställningen hölls i ett garage på Norra Grängesbergsgatan 10 i Stadex lokaler och hölls öppen under maj 2016. I […]

Skånska silor

Skånska silor Landskapen förändras ständigt, tidvis långsamt och ibland med hastigare förlopp. Det mekaniserade och industrialiserade jordbruket har under det senaste hundra åren påverkat våra omgivningar genomgripande. Vi vill se spannmålssilor som nycklar vilka bidrar till förståelsen av det industrialiserade jordbruket och en del av landsbygdens utveckling. Silor är landmärken som kan användas för att orientera sig i landskapet. Dessa landmärken befinner sig […]

Inte som förr – hembygd i rörelse

Inte som förr – hembygd i rörelse Boken ”Inte som förr – hembygd i rörelse” av Niklas Ingmarsson. Boken är ett resultat av ett årslångt dokumentationsarbete som Kulturen i Lund genomförde år 2000. Arbetet handlade om att dokumentera livet i byn Billinge i Eslövs kommun runt millenniumskiftet. Etnologen Niklas Ingmarsson genomförde arbetet med dokumentationen, som […]

Bilkultur i Malmö. Hur en bilstad blir till

Bilkultur i Malmö. Hur en bilstad blir till Boken ”Bilkultur i Malmö. Hur en bilstad blir till” av etnologen Niklas Ingmarsson, är en skildring i ord och bild av hur Malmö under 1900-talet kom att utvecklas som en bilstad. Vad innebar den framväxande bilismens för Malmös fysiska utveckling och utseende? Var låg de första bensinmackarna? […]

Bilhistoriska spår i Skåne

Bilhistoriska spår i Skåne Under ett par års tid genomförde Kulturen i Lund en dokumentation av vad som fanns kvar av bilismens tidiga spår framför allt på landsbygden och mindre orter. Det insamlade materialet i form av berättelser och foton finns nu i museets arkiv. En del av materialet har publicerats som artiklar.

Caltex bensinstation i Mörarp

Caltex bensinstation i Mörarp Caltex bensinstation i Mörarp byggdes på 1930-talet som en Texaco-mack. Den är välbevarad i sin funktionalistiska stil. Malmö Museer gjorde 2013 en utredning inför en eventuell byggnadsminnesförklaring. Malmö museets byggnadsminnesutredning av Caltex bensinstation Mörarp. (PDF-fil, öppnas i ny flik)

Västra Dockan

Västra Dockan I området väster om dockan i Malmö finns flera stora byggnader bevarade från den tid då detta var del av Kockums varv. Här ligger till exempel den så kallade Ubåtshallen och Kockums centralförråd som idag rymmer Skånes Dansteater. Malmö Museer gjorde 2012 en byggnadsantikvarisk utredning som underlag till den fortsatta omvandlingen av området. […]

Förbisett – När vardagen glimrar till

Förbisett – När vardagen glimrar till Mellan 2009 -2010 genomförde Kulturen i Lund i samarbete med Region Skåne ett projekt som gick under arbetsnamnet ”Vad som trots allt försvinner” och där också Malmö Museum och Regionmuseet Kristianstad ingick.  Inom detta projekt  genomförde Kulturen ett arbete som handlade om att uppmärksamma förbisedda och inte så varaktiga […]