Inlägg av

Limhamns kalkbrott

Limhamns kalkbrott Kalkbrytning har pågått i Limhamn sedan medeltiden. 1866 påbörjades brytningen vid Annetorpsbrottet, det som idag kallas Limhamns kalkbrott. Kalkbrottet kom senare att ägas av Skånska Cement, som hade fabriker först i Lomma och sedan i Limhamn. 1993 upphörde kalkbrytningen i brottet. 2011 blev kalkbrottet ett kommunalt naturreservat. Malmö Museer gjorde 2010 en inventering […]

Eurocs kontorsbyggnad

Eurocs kontorsbyggnad Cementkoncernen Eurocs huvudkontor vid randen av kalkbrottet i Limhamn stod färdigt 1978. Arkitekten Sten Samuelson hämtade inspiration från romansk klosterarkitektur. 2008-2009 byggdes kontoret om till bostäder. Malmö Kulturmiljö dokumenterade byggnaden 2007. Läs hela rapporten om Eurocs huvudkontor här (PDF-fil, öppnas i ny flik)

Drömvillor i Bromölla

Drömvillor i Bromölla Syftet med undersökningen är framför allt att ge en bild av hur Bromölla såg ut 1968 och det följande decenniet. Den vill visa vilka drömmar informanterna hade och hur dessa drömmar förverkligades. Fokus är lagt på boendet och uppbyggnaden av deras villor. Samhället var starkt präglat av de tidigare rekordåren. Därefter kom […]

Cementstaketen i Bromölla

Cementstaketen i Bromölla Cementstaketen i Bromölla kommun är speciella, unika och laddade med kulturhistoria. Det speciella är att de tillkom under en avgränsad period i ett visst sammanhang. De har också en stark koppling till orten via egennamn som givits staketeneller tjänstetitlar som ”tjänstemannamodellen”. Mil efter mil står de utefter trädgårdar i Bromölla, Gualöv, Näsum, Krogstorp, Edenryd och […]

Ulla Molins trädgård

Ulla Molins trädgård Historisk bakgrund Ulla Molin började som 18-åring utbilda sig till trädgårdslärarinna på Fredrika Bremerförbundets trädgårdsskola utanför Båstad. Hon praktiserade därefter på plantskola och arkitektkontor. År 1930 bodde hon i Stockholm, och upplevde personligen Stockholmsutställningen, där den svenska modernismen fick sitt genombrott. Hon gifte sig 1932 och familjelivet satte stopp för vidare utbildning, […]

Den skånska livsmedelsindustrin

Den skånska livsmedelsindustrin Industrialiseringen i Skåne under 1800-talet är nära förknippad med jordbruket, inte minst en flora av förädlingsindustrier som brännerier, mejerier, stärkelsefabriker, sockerbruk, bryggerier, ångkvarnar, tobaksfabriker med flera. Det var små verksamheter med råvarunära lokalisering, vilka förde ut en spirande industrialism till hundratals platser på den skånska landsbygden. Nedslag som idag finns runt omkring […]

Sagabion i Höganäs

Sagabion i Höganäs Sagabio är namnet på den biograf som är inrymd i en byggnad uppförd 1883 som teatersalong för intilliggande hotell Schweitz. 1899 visades för första gången film i lokalen. 1911 permanentades biografen. Biografens namn byttes till Grand och förändringar såväl invändigt som utvändigt genomfördes 1941. Exteriört förändrades entrépartiet genom tillägg av ett baldakintak, […]

Barsebäcks kärnkraftverk

Barsebäcks kärnkraftverk Från 1975 till 2005 producerade Barsebäck energi. Omtalat och omdiskuterat. Mycket är skrivet om Barsebäck och här lägger vi de rapporterna som vi har. Regionmuseet Kristianstads dokumentation från 2006 (PDF, öppnas i ny flik). En förstudie om kärnkraftens fysiska miljöer, från Regionmuseet Kristianstad. (PFD, öppnas i ny flik) Stort, fult och farligt? Barsebäcks […]

Bilfirma N. H. Nilsson

Bilfirma N. H. Nilsson i Hammenhög Bilfirma N. H. Nilsson representerar en hel anläggning men också en viktig epok – bilismens barndom och glansperiod. Verksamheten avknoppades från en cykeltillverkning av märket Trygg år 1928. Entreprenören Nils Herman Nilsson hade då fått kontrakt med General Motors och kunde tack vare det uppföra en bilhall med boningsdel […]

Skrombergaverken

Skrombergaverken Skromberga är i första hand känt för sin klinker men i ett 122-årigt perspektiv ryms betydligt fler produkter än så. Gemensamt för all produktion är medvetenheten om råvarans egenskaper. Det mest kända referensobjektet för Skrombergaverkens produkter är utan tvekan Jörn Utzons Sydney Operahouse. Andra objekt är stationer i Londons tunnelbana liksom i Stockholms tunnelbana, […]