Inlägg

Från kväsarting till emo – Ungdomskultur, stil, identitet i ett historiskt perspektiv

Från kväsarting till emo
– Ungdomskultur, stil, identitet i ett historiskt perspektiv.

Redovisningen belyser ungas identitets-, stilskapande och tillhörighet i olika gruppgemenskaper, ”ungdomskulturer”, under 1900-talet. En gemensam nämnare är att unga från mitten av 1900-talet till idag försökt definiera sig själva och den eller de grupper de anser sig tillhöra genom konsumtion. Populärkulturen, mediesamhället och reklam tillhandahåller stoff och inspiration för unga att ”hitta sig själv.”  Stilskapande och tillhörighet i olika gruppgemenskaper kan förstås som ungas försök att hitta sin plats och hantera samhället de lever i.

De exempel som lyfts fram har den gemensamma nämnaren att alla har kopplingar till strömningar inom populärmusiken. Det handlar om swingpjattar, hiphopare, punkare, emo-kids mfl.  En tyngdpunkt ligger på beskrivningar av de olika gruppernas stilmarkörer, vad som förenar gruppen. En annan på varifrån inspirationen till identitetsskapandet hämtats. Materialet användes som underlag till utställningen Äntligen vuxen!? som Regionmuseet Kristianstad producerade.

 

Läs kartläggningen här (PDF-fil, öppnas i ny flik)