Skrombergaverken

Skrombergaverken

Skromberga är i första hand känt för sin klinker men i ett 122-årigt perspektiv ryms betydligt fler produkter än så. Gemensamt för all produktion är medvetenheten om råvarans egenskaper. Det mest kända referensobjektet för Skrombergaverkens produkter är utan tvekan Jörn Utzons Sydney Operahouse. Andra objekt är stationer i Londons tunnelbana liksom i Stockholms tunnelbana, elefanthuset på Skansen samt Slagthuset i Malmö. Kundkretsen var internationell.

Ångfärjestationen i Helsingborg

Ångfärjestationen – en plats för möten och minnen

Frågan om Ångfärjestationens vara eller inte vara är lika gammal som själva Ångfärjestationen. Ångfärjestationen byggdes 1897 som ett provisorium. Syfte var att den skulle fungera fram till dess att ett gemensamt stationshus för den söder- och norrgående tågtrafiken byggdes. 1991, stod Knutpunkten klar för detta ändamål och Ångfärjestationen hade tjänat färdigt som station.

Läs mer i Regionmuseet Kristianstads byggnadsminnesutredning från 2011.

 

Scan i Ängelholm

Historik kring Ängelholms slakteri

Ängelholm fick sitt första större slakteri i början av 1900-talet, då Ängelholms Exportslakteri Aktiebolag bildades. Byggnaderna med bland annat slakthall och kylrum uppfördes vid Nybrovägen, på en fastighet som då ägdes av Engelholms-Klippans Nya  Järnvägsaktiebolag. Platsen för  slakteriverksamhet är densamma där Scan år
1950 inviger ett av Europas modernaste slakterier. Anläggningen var stor i förhållande till de mindre privatslakterierna i Ängelholm med omnejd. Verksamheten styrdes  av  A.  P.  Bergdahl,  majoritetsägare  och  därtill  disponent.

Regionmuseets byggnadsdokumention av Ängelholms slakteri.