Framsidan på rapporten, Bilden visar ett av de gjutna staket som är unikt för Bromölla

Cementstaketen i Bromölla

Cementstaketen i Bromölla

Cementstaketen i Bromölla kommun är speciella, unika och laddade med kulturhistoria. Det speciella är att de tillkom under en avgränsad period i ett visst sammanhang. De har också en stark koppling till orten via egennamn som givits staketeneller tjänstetitlar som ”tjänstemannamodellen”. Mil efter mil står de utefter trädgårdar i Bromölla, Gualöv, Näsum, Krogstorp, Edenryd och Valje. Några staket har letat sig utanför kommunen och återfinns i lite varstans i grannkommunerna. Förutom att de har en rent praktisk funktion – de hägnar i trädgården på ett konstfullt sätt, är deras förekomst laddad med historia, såväl personhistoria som industrihistoria från det tidiga 1900-talet.

Läs Regionmuseet Kristianstads rapport från 2008 om cementstaketen i Bromölla (PDF-fil, öppnas i ny flik)