Inlägg

Vårmöte – Skånes moderna kulturarv

Vårmöte

Välkommen till inspirerande föredrag om samarbetsprojekt på temat Skånes moderna kulturarv, dessutom kommer tre forskare belysa frågor om folkbildning och kunskap samt presentera erfarenheter från ett samarbete mellan Nordiska museet och Uppsala universitet.

Program 10 maj 2016

1245–1315 Registrering
1315 Inledning Anki Dahlin, museichef Kulturen i Lund
1320–1330 Skånes moderna och MuFo, en resumé och presentation av dagen Henrik Borg, stadsantikvarie Lund.
1330–1400 Soppkök Malmö. Malmö folkhögskola presenterar hur de arbetat med Skånes moderna kulturarv – tema köket. Christian Koponen Wikström, lärare Malmö Folkhögskola och Elin Mattson, student.
1400–1430 Norra Grängesberg i Malmö. Andreas Nilsson, fotograf, Malmö museer och Linus Eriksson, lärare Malmö folkhögskola.
1430–1500 Kaffepaus
1500–1540 Köket. Projekt från Uppsala UU-Nordiska museet, Jenny Lee, fil dr. forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet. Ulrika Thorell, fil dr. forskare och intendent vid Nordiska museet, Stockholm.
1540–1620 Om folkbildning och kunskap, Bernt Gustavsson, författare och professor i pedagogisk filosofi på NTNU, Norges tekniskt-naturvetenskapliga universitet i Trondheim.
1620–1630 Hemsidan presenteras av Lasse Hörnäs, informatör Regionmuseet Kristianstad.
1630–1700 Avslutning, summering, diskussion om kommande projekt.

Läs inbjudan i sin helhet (PDF-fil, öppnas i separat flik)

Två artiklar skriva av Bernt Gustavsson.

The many faces of knowledge

Museer och bildning