Studieförbundet Vuxenskolans logotyp

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största och mest lokala studieförbund. Vi arrangerar kurser, studiecirklar och kulturprogram som får människor, organisationer och samhällen att växa.

Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla och bedrivas så att det finns jämlika förutsättningar för alla att delta. Vi har ett särskilt ansvar för att nå utsatta människor och grupper. Vi arbetar för att vara en regional och lokal kraft för samhällsutveckling och demokrati.

Kontaktuppgifter:
www.sv.se/skane

skane@sv.se

046-10 26 60