Silobyggnad som tillhör KLF.

Skånska silor

Skånska silor

Landskapen förändras ständigt, tidvis långsamt och ibland med hastigare förlopp. Det mekaniserade och industrialiserade jordbruket har under det senaste hundra åren påverkat våra omgivningar genomgripande.

Vi vill se spannmålssilor som nycklar vilka bidrar till förståelsen av det industrialiserade jordbruket och en del av landsbygdens utveckling. Silor är landmärken som kan användas för att orientera sig i landskapet. Dessa landmärken befinner sig sedan en tid under förändring beroende på rationalisering av spannmålshanteringen och ett ökande exploateringstryck på städernas vattennära områden. Några av de frågor vi ställde inför arbetet var: Vad har de använts till? Hur länge har de funnits? Vad betyder de för människorna runt omkring? Och om de inte rivs hur kan de återanvändas?

Publik skrift om skånska silos (PDF-fil, öppnas i ny flik)

Inventeringsrapporten (PDF-fil, öppnas i ny flik)

Arbetet har utförts av de tre regionala museerna Kulturen, Malmö museer och Regionmuseet Kristianstad. Länsstyrelsen i Skåne har finansierat.