Inlägg

Ångfärjestationen i Helsingborg

Ångfärjestationen – en plats för möten och minnen

Frågan om Ångfärjestationens vara eller inte vara är lika gammal som själva Ångfärjestationen. Ångfärjestationen byggdes 1897 som ett provisorium. Syfte var att den skulle fungera fram till dess att ett gemensamt stationshus för den söder- och norrgående tågtrafiken byggdes. 1991, stod Knutpunkten klar för detta ändamål och Ångfärjestationen hade tjänat färdigt som station.

Läs mer i Regionmuseet Kristianstads byggnadsminnesutredning från 2011.