Scan i Ängelholm

Historik kring Ängelholms slakteri

Ängelholm fick sitt första större slakteri i början av 1900-talet, då Ängelholms Exportslakteri Aktiebolag bildades. Byggnaderna med bland annat slakthall och kylrum uppfördes vid Nybrovägen, på en fastighet som då ägdes av Engelholms-Klippans Nya  Järnvägsaktiebolag. Platsen för  slakteriverksamhet är densamma där Scan år
1950 inviger ett av Europas modernaste slakterier. Anläggningen var stor i förhållande till de mindre privatslakterierna i Ängelholm med omnejd. Verksamheten styrdes  av  A.  P.  Bergdahl,  majoritetsägare  och  därtill  disponent.

Regionmuseets byggnadsdokumention av Ängelholms slakteri.