Inlägg av

Ångfärjestationen i Helsingborg

Ångfärjestationen – en plats för möten och minnen Frågan om Ångfärjestationens vara eller inte vara är lika gammal som själva Ångfärjestationen. Ångfärjestationen byggdes 1897 som ett provisorium. Syfte var att den skulle fungera fram till dess att ett gemensamt stationshus för den söder- och norrgående tågtrafiken byggdes. 1991, stod Knutpunkten klar för detta ändamål och […]

Scan i Ängelholm

Historik kring Ängelholms slakteri Ängelholm fick sitt första större slakteri i början av 1900-talet, då Ängelholms Exportslakteri Aktiebolag bildades. Byggnaderna med bland annat slakthall och kylrum uppfördes vid Nybrovägen, på en fastighet som då ägdes av Engelholms-Klippans Nya  Järnvägsaktiebolag. Platsen för  slakteriverksamhet är densamma där Scan år 1950 inviger ett av Europas modernaste slakterier. Anläggningen […]