Inlägg av

Bensinstationen på Mariedalsvägen i Malmö

Bensinstationen på Mariedalsvägen i Malmö – En stadsmack från från massbilismens genombrottsår Macken av Mariedalsvägen och anslutande bostadshus på fastigheten Tomtebo 13 ritades av 1953 av Thorsten Roos för HSB arkitektkontor Malmö. Byggnadernas placering och volymer vad gäller byggnaderna och macken var då fastslagna i stadsplanechefen Gunnar Lindmans stadsplan från samma år. Från 1954 fram till och med 1986 drevs […]

Varvsstaden

Varvsstaden Kockums var under många år Malmös största arbetsgivare och ett av världens största varv. Företaget startade på Davidshall men etablerade sig 1870 i Västra hamnen. Det var ett expansivt företag och under årens lopp fylldes ny mark ut i sundet allt eftersom verksamheten växte. Området söder om Stora Varvsgatan är idag ett stadsutvecklingsområde som […]

Malmö – industristaden

Malmö – industristaden 2005 gjordes en faktainsamlingen om fyra av de större representanterna för den tunga industrin i Malmö; ADDO, Cementa, Ljungmans och Kockums. Materialet togs fram som underlag för basutställningen Tidernas stad och sammanställningen skrevs av historikern Johan. A. Lundin från Malmö Högskola. Läs faktainsamlingen om Malmö som industristad. (PDF-fil, öppnas i ny flik)

Malmö Strumpfabrik

Malmö Strumpfabrik Malmö Strumpfabrik var under 1900-talet en av de stora industrierna i Malmö och en arbetsplats med ett stort antal kvinnor. Fabriken startade tillverkning av strumpor 1926 och lades ned 1992.Inför en ny basutställning på Malmö Museer gjordes 2004 en etnologisk dokumentation av fabriken genom arkivstudier, genomgång av foton och intervjuer med kvinnor som arbetat […]

Nya Sofielundsskolan

Nya Sofielundsskolan Nya Sofielundsskolan i Malmö invigdes 1949 och var då landets största skola och en del av folkhemsbygget i Malmö. Runt år 2010 revs en del av skolan och resten byggdes om. Malmö Museer dokumenterade byggnaden 2009. Läs dokumentationen här (PDF-fil, öppnas i ny flik)

Från kväsarting till emo – Ungdomskultur, stil, identitet i ett historiskt perspektiv

Från kväsarting till emo – Ungdomskultur, stil, identitet i ett historiskt perspektiv. Redovisningen belyser ungas identitets-, stilskapande och tillhörighet i olika gruppgemenskaper, ”ungdomskulturer”, under 1900-talet. En gemensam nämnare är att unga från mitten av 1900-talet till idag försökt definiera sig själva och den eller de grupper de anser sig tillhöra genom konsumtion. Populärkulturen, mediesamhället och reklam tillhandahåller […]

Ljungmans i Limhamn

Ljungmans i Limhamn På 1930-talet byggde AB Ljungmans verkstäder en fabrik vid Limhamnsvägen i Limhamn. På platsen tillverkades bensinpumpar fram till hösten 2010. Trots stora kulturhistoriska värden revs stora delar av anläggningen, bland annat på grund av svårigheter att kombinera bevarande och sanering av marken. Idag finns kontorsbyggnaden kvar. Malmö Museer gjorde 2011 en utredning […]

Att fånga habitus – kulturmiljö, boendemiljö och identitet

Att fånga habitus – kulturmiljö, boendemiljö och identitet Regionmuseet Kristianstad arbetar sedan våren 2005 efter en strategisk plan för att främja mångfald och integration. Ett av museets mål är att dokumentera många olika gruppers liv, vardag och villkor, så att dagens mångkulturella och mångetniska Skåne avspeglas i samlingar och arkiv. Våren 2006 tilldelades Regionmuseet Kristianstad medel från Kulturrådet […]

Jordbrukets industrialisering

Jordbrukets industrialisering I Skåne kan jordbrukets omvandling till en industriell näring belysas på ett tydligt sätt. Jordbruket har påverkat landskap och samhälle samt gett upphov till en stark livsmedelsindustri med förgreningar i nästan hela landskapet. Genom studier av jordbruket kan vi visa sambandet med industrier för jordbruksmaskiner, silos, dräneringar, konstgödsel, bekämpningsmedel, växtförädling, fröer mm. Läs fördjupningsstudien från Regionmuseet Kristianstad här […]

Scan i Kävlinge

Scan i Kävlinge Från 1910-talet fram till 2008 låg Scans slakteri invid järnvägen i Kävlinge. Efter avvecklingen har området börjat förvandlas till en ny stadsdel. Malmö Kulturmiljö gjorde 2008 en kulturhistorisk utredning om slakteriområdet. Läs Malmö Kulturmiljös rapport från 2008 (PDF-fil, öppnas i egen flik)