Bilden visar kalkbrottet i Limhamn.

Limhamns kalkbrott

Limhamns kalkbrott

Kalkbrytning har pågått i Limhamn sedan medeltiden. 1866 påbörjades brytningen vid Annetorpsbrottet, det som idag kallas Limhamns kalkbrott. Kalkbrottet kom senare att ägas av Skånska Cement, som hade fabriker först i Lomma och sedan i Limhamn. 1993 upphörde kalkbrytningen i brottet. 2011 blev kalkbrottet ett kommunalt naturreservat.

Malmö Museer gjorde 2010 en inventering av kulturhistoriska lämningar i kalkbrottet.

Läs Malmö Museers rapport om Limhamns kalkbrott (PDF-fil, öppnas i ny flik)