Bilden visa Ifö Sanitärs huvudkontor i Bromölla, en byggnad täckt med växtlighet. Framför huset finns ett torg med en fontän.

Drömvillor i Bromölla

Drömvillor i Bromölla

Syftet med undersökningen är framför allt att ge en bild av hur Bromölla såg ut 1968 och det följande decenniet. Den vill visa vilka drömmar informanterna hade och hur dessa drömmar förverkligades. Fokus är lagt på boendet och uppbyggnaden av deras villor. Samhället var starkt präglat av de tidigare rekordåren. Därefter kom vänstervågen 1968 med nya perspektiv. Påverkades Bromöllaborna av denna och i så fall hur?

Regionmuseet Kristianstads rapport – Drömvillor i Bromölla (PDF-fil, öppnas i ny flik)